1. Általános rendelkezések
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.raczzsuzsa.com (vagy “weboldal”) oldalon történő internetes vásárlásra és az e-mail formájában bonyolított vásárlásokra is vonatkoznak.
   Jelen feltételek meghatározzák és pontosítják a Szolgáltató (“működtető”, “eladó”), melynek neve: Terézanyu Online Kft. székhelye: 1028. Budapest, Deák Ferenc utca 15. cégjegyzékszáma: 0109925212, valamint az Ügyfél (“vásárló”, “fogyasztó”) jogait és kötelessé
   Minden szerződéses viszony a Magyar Köztársaság jogrendjével összhangban jön létre. Amennyiben a szerződő fél fogyasztó (természetes személy) az Általános Szerződési Feltételekben le nem fektetett jogviszonyt a Polgári Törvénykönyv (40/1964-es T.t. sz.) valamint a Fogyasztóvédelmi törvény (108/2000 T.t. sz.) szabályozza. Amennyiben a szerződő fél vállalkozó (jogi személy), az Általános Szerződési Feltételekben nem tárgyalt jogviszonyt az érvényben lévő 513/1991-es T.t. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozza.
  2. A kötelező érvényű megrendelés elküldésével az Ügyfél igazolja, hogy az alábbi Általános Szerződési Feltételeket megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Rendelés és az adásvételi szerződés megkötése
  1. Minden a www.raczzsuzsa.com címen elérhető internetes üzlet rendszerén vagy e-mail-ben küldött rendelés tényleges megrendelésnek minősül (kötelező érvényű).
  2. Az elküldött megrendelő egyben javaslat az adásvételi szerződés megkötésé Az adásvételi szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre és válik hatályossá, azaz amikor a rendelés visszaigazolását az ügyfél e-mailben megkapja. Az elektronikus megrendelő érvényességének feltétele az előírt adatoknak az űrlapon való hiánytalan kitöltése vagy e-mail-ben való megadása.
  3. Az árak a weboldalon az egyes termékeknél vannak feltüntetve. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
  4. A megrendelő elküldése előtt kiszámításra kerül a kézbesítés teljes összege, mely az ÁFA-t tartalmazza (amennyiben alkalmazandó), az Ügyfél a megrendelés megerősítésével elfogadja a teljes termékösszeget, szállítási költséget és az esetleges további illeté
  5. A megrendelés elküldése után az Ügyfél értesítést kap a megrendelésben feltüntetett e-mail címére a megrendelésről, mely vagy annak melléklete tételesen felsorolja a megrendelt termé A vételár előzetes megfizetése esetén az Ügyfél az átutalás egyedi azonosítójaként a regisztrációkor megadott e-mail címét tünteti fel.
  6. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megtérítése után az Ügyfelet illeti.
  7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   A fizetés  bankkártyával lehetséges. A rendszer az alábbi kártyákat fogadja el: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

  8. A megrendelő kitöltésével és elküldésével az Ügyfél beleegyezik, hogy a Szolgáltató összegyűjtse és tárolja az Ügyfél személyes és vásárlási adatait. (lásd: Személyes adatok védelme)
  9. A bizonylatot (nyugtát vagy számlát) a kiküldött megrendeléshez mellékeljük, minden rendelést rendszerünkben 5 évig tárolunk, az esetleges reklamáció esetén elég megadni a szerződés adatait (a regisztrációs e-mail cím, megrendelés dátuma és száma, valamint a vásárló személy-, esetleg cég neve).
 3. Az áru kézbesítése, szállítási határidő
  1. Az átlagos szállítási határidő 3-10 munkanap, azonban legkésőbb 15 munkanapon belül leszállításra kerül az Ügyfélnek a visszaigazolt megrendelésben szereplő áru. Az adott termék iránti nagy érdeklődés esetén a szállítás késedelmet szenvedhet. Az áru leszállításával kapcsolatos ismert késedelemről vagy a termék kifutásáról (kiárusításáról) az Ügyfél tájékoztatást kap.
  2. A hétvégén vagy ünnepnapon beérkezett rendeléseket legkésőbb a következő 2 munkanapon belül visszaigazoljuk. A szállítás határideje ilyen esetben a munkaszüneti napok számával megnő.
 4. A szállítás módja
  1. Amennyiben a weboldal felajánlja, a szállítás módját a megrendelő űrlap kitöltésekor az Ügyfél maga választja ki a rendelés elküldése előtt.
  2. A nem átvett küldeményeket kizárólag ismételt kérésre, vagy egyéb megegyezés alapján küldjük ki újra. Ez esetben az ismételt kiszállítás költsége az Ügyfelet terheli.
 5. Az áru átvétele
  1. Az áru szállítása postai vagy futár (szállítmányozó) szolgálattal történik, az áru a megrendelőlapon megadott szállítási címre kerül kézbesíté
  2. Az áru a Szolgáltató által a szállítmányozónak való átadáskor az Ügyfél számára átadottnak tekintendő, mely időponttól az Ügyfelet terheli az áruval kapcsolatos összes felelősé
  3. A csomag mindig tartalmazza a bizonylatot (nyugtát vagy számlát) amennyiben elektronikus úton nem került megküldésre az Ügyfé
 6. A vásárló személyes adatainak védelme
  1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden az Ügyfél regisztrációja és rendelése révén kapott személyes adatot az érvényes 101/2000-es számú, a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban dolgoz fel, és kizárólag cégen belül használja fel a megkötött szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében, valamint a raczzsuzsa.com internetes oldal működésének, szolgáltatásainak és gazdasági eredményeinek értékelésében, kivéve azokat az eseteket, amikor az Ügyfél személyes adatainak megadását törvény vagy közigazgatási szerv határozata írja elő.
  2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok feldolgozását kizárólag szakképzett munkatársai vé
  3. Az Ügyfél nyilatkozik, hogy a „Kosár” űrlap kitöltésével és megerősítésével a 101/2000 T.t. számú törvény 5. § 2. bekezdése értelmében beleegyezik a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatainak feldolgozásá
  4. Az Ügyfél által megadott személyes adatok védelmére a 101/2000 T.t. számú törvény érvényes változata vonatkozik.
  5. Az Ügyfél kötelezi magát, a Szolgáltató részéről érkező kérelem alapján, további adatok megadására, a „Kosár” űrlapon felsorolt adatok teljességének és valódiságának megállapítása céljábó
  6. A Szolgáltató a megkötött adásvételi szerződést tárolja, mely kizárólag a Szolgáltató kijelölt alkalmazottjai számára hozzáférhető.
 7. Az adásvételi szerződéstől történő elállás (termék visszaküldése)
  1. Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Amennyiben így dönt, az árut újszerű állapotban és sérülésmentesen az eredeti sérülés mentes csomagolással és címkékkel együtt a megadott időben vissza kell küldenie a Szolgáltató A visszaküldés minden díja az ügyfelet terheli. A Szolgáltató a visszaküldött áru Szolgáltató általi átvételétől számított 14 napon belül a kifizetett összeget – a visszaküldött áruval kapcsolatos jogszerűen levonható terhek és költségek levonásával – az Ügyfél számára visszautalja.
  2. Ha a termék cseréjét vagy pénz visszafizetést kér (lásd. az 1. bekezdést), kérjük, a terméket használatmentesen, épen, az eredeti címkékkel, az eredeti csomagolásban küldje vissza.
  3. Visszaküldés esetén az Ügyfél megfelelő csomagolást válasszon, hogy a termék a szállítás során ne sérüljö A Szolgáltató javasolja, hogy a visszaküldött termékre az Ügyfél kössön biztosítást. A nem megfelelő csomagolás miatt, a visszaküldés során megsérült terméket nem áll a Szolgáltató módjában sem kicserélni, sem pedig annak árát visszatéríteni.
  4. Az Ügyfél a terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít, a küldött terméket az Ügyfél postaköltség megtérítése nélkül visszakapja.
  5. Az Ügyfél a megrendelést annak Szolgáltató általi visszaigazolásától számított legkésőbb 24 órán belül visszavonhatja (töröltetheti).
 8. Garancia és reklamáció
  1. A jótállás idejét a Polgári Törvénykönyv érvényes rendelkezései határozzák meg mely alapján 24 hónapig érvényes, a törvényben leírt kivé A jótállási időszak a termék Ügyfél általi átvételétől számítódik, mely meghosszabbodik az esetleges garanciális javítás idejével.
  2. Az esetleges reklamációkat a jelen szabályzat 9. pontja szerint, valamint a Szlovák Köztársaság vonatkozó érvényes jogi normái alapján kezeljük.
 9. Panaszkezelési szabályzat
  1. Az Eladó rendelkezik panaszkezelési eljárással, a beérkezett reklamációkat a jelen panaszkelkezelési eljárás szerint kezeli.
  2. A kiszállított áru(k)ra vonatkozó reklamációt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 7 naptári napon belül be kell benyújtani az Eladó
  3. Az Eladóhoz benyújtott panaszokat a kézhezvételtől számított 14 napon belül megválaszolják. Ha a reklamáció előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, az Eladó 14 napon belül válaszol és jelzi, hogy az Ügyfél mikor számíthat részletesebb válaszra.
  4. A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges viták békés rendezésé
  5. Panasz esetén az Ügyfélnek először az Eladóhoz kell fordulnia. Panaszok benyújtására az európai online vitarendezési platformon keresztül is van lehetőség (European ODR platform).
  6. Amennyiben a reklamációt az Eladó indokoltnak ítél meg, az Eladó a termékeket díjmentesen kicseréli vagy megjavítja.
 10. Záró rendelkezések
  1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek, a beküldés napján, a Szolgáltató internetes oldalán megtalálható formában érvé
  2. Az Ügyfél a honlapon történt regisztrációjával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeknek a megrendelés napján érvényes valamennyi pontját, valamint terméknek a www.raczzsuzsa.com honlapon feltüntetett fogyasztói árát, amennyiben az adott esetre bizonyíthatóan nem vonatkozik egyéb megállapodá

 

Az alábbi feltételek 2018. január 1-én lépnek hatályba és 2023. január 1-én kerültek módosításra.